Toyota Innova vượt mặt Mitsubishi Xpander về doanh số

Toyota Innova vượt mặt Mitsubishi Xpander về doanh số

1. Toyota Avanza (doanh số: 6.212 chiếc).

2. Suzuki Carry Pikap (doanh số: 5.315 chiếc).

3. Toyota Innova (doanh số: 5.091 chiếc).

4. Mitsubishi Xpander (doanh số: 4.925 chiếc).

5. Daihatsu Sigra (doanh số: 4.859 chiếc).

6. Toyota Rush (doanh số: 4.715 chiếc).

7. Toyota Calya (doanh số: 3.919 chiếc).

8. Toyota Fortuner (doanh số: 2.945 chiếc).

9. Toyota Raize (doanh số: 2.883 chiếc).

10. Mitsubishi L-300 Pikap (doanh số: 2.560 chiếc).

Ngọc Hân (Theo BSCB)