Top 10 siêu xe và hypercar nhanh nhất quả đất

Top 10 siêu xe và hypercar nhanh nhất quả đất

1. SSC Tuatara (vận tốc tối đa: 532,93 km/h).

2. Koenigsegg Jesko Absolut (vận tốc tối đa: 531 km/h).

3. Bugatti Bolide (vận tốc tối đa: 500 km/h).

4. Bugatti Chiron Super Sport 300+ (vận tốc tối đa: 490,48 km/h)

5. Hennessey Venom F5 (vận tốc tối đa: 484 km/h).

6. Koenigsegg Agera RS (vận tốc tối đa: 447 km/h).

7. Hennessey Venom GT (vận tốc tối đa: 435,31 km/h).

8. Bugatti Veyron Super Sport (vận tốc tối đa: 431 km/h).

9. Czinger 21C (vận tốc tối đa: 431 km/h).

10. Bugatti Chiron Sport (vận tốc tối đa: 420 km/h).

Ngọc Hân (Theo The Top Ones)