Quảng Nam thêm 47 F0 cộng đồng, nhiều ca liên quan quán karaoke, bar

Quảng Nam thêm 47 F0 cộng đồng, nhiều ca liên quan quán karaoke, bar

Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết từ 15 giờ chiều 24 đến 15 giờ chiều nay 25-11, địa phương này ghi nhận thêm 92 ca Covid-19 mới, trong đó có 47 ca cộng đồng.

47 ca cộng đồng tại các địa phương gồm Tam Kỳ 18 ca, Hiệp Đức 12 ca, Thăng Bình 5 ca, Phú Ninh 3 ca, Núi Thành 3 ca, Tiên Phước 2 ca, Phước Sơn 2 ca, Điện Bàn 2 ca.

Cụ thể, Đại Lộc có 21 ca, đã được giám sát, cách ly từ trước (Ái Nghĩa 1 ca, Đại Cường 1 ca, Đại Hưng 17 ca, Đại Minh 1 ca, Đại Phong 1 ca).

Tam Kỳ 18 ca cộng đồng (An Mỹ 5 ca, An Sơn 4 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tam Thanh 2 ca, Tân Thạnh 6 ca).

Quảng Nam tiếp tục ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng

Hiệp Đức 16 ca, gồm 12 ca cộng đồng (Bình Sơn 1 ca, Phước Gia 1 ca, Phước Trà 2 ca, Quế Thọ 8 ca) và 4 ca được giám sát, cách ly từ trước ở Sông Trà.

Điện Bàn có 11 ca, gồm 2 ca cộng đồng ở Điện An, Điện Nam Bắc và 9 ca đã được giám sát, cách ly (Điện An 1 ca, Điện Minh 2 ca, Điện Nam Trung 3 ca, Điện Ngọc 1 ca, Điện Thắng Nam 1 ca, Vĩnh Điện 1 ca).

Thăng Bình có 7 ca, gồm 5 ca cộng đồng (Bình An 1 ca, Bình Hải 1 ca, Bình Quế 1 ca, Hà Lam 2 ca) và 2 ca đã được giám sát tại Bình Nguyên, Bình Trị.

Tiên Phước có 6 ca, gồm 2 ca cộng đồng ở Tiên An, Tiên Hiệp và 4 ca đã được giám sát tại Tiên Cẩm.

Núi Thành có 6 ca, gồm 3 ca cộng đồng (Tam Tiến 2 ca, Tam Xuân I 1 ca) và 3 ca đã được giám sát (Tam Hiệp 1 ca, Tam Xuân II 2 ca).

Phú Ninh có 5 ca, gồm 3 ca cộng đồng (Phú Thịnh 2 ca, Tam An 1 ca) và 2 ca đã được giám sát tại Tam An.

Phước Sơn có 2 ca cộng đồng ở thị trấn Khâm Đức.

Trong các ca Covid-19 trên, nhiều người liên quan “ổ dịch” tại quán karaoke Paradise và một số quán karaoke khác tại TP Tam Kỳ; có trường hợp từng đến bar Diamond tại đường Trương Chí Cương, TP Tam Kỳ…

Ngày 25-11, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định về việc giải thể tất cả 9 chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 do tỉnh thành lập trước đó.

Tr.Thường