Hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng với kiểm tra, thanh tra về xây dựng

Hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng với kiểm tra, thanh tra về xây dựng

Ngoài ra, các doanh nghiệp quy mô nhỏ và dân doanh thường gặp khó khăn hơn so với doanh nghiệp nhà nước hoặc đầu tư nước ngoài trong xin giấy phép xây dựng. Hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng đối với công tác kiểm tra, thanh tra về xây dựng; chi phí không chính thức chưa được triệt tiêu; 32,5%-58,4% doanh nghiệp gặp khó khăn khi thực hiện các thủ tục liên quan đến xây dựng, trừ thủ tục về cấp điện, cấp nước.

Hơn 38% doanh nghiệp chưa hài lòng với kiểm tra, thanh tra về xây dựng.

Được biết, kết quả khảo sát ý kiến doanh nghiệp của VCCI cho thấy, cải cách hành chính nếu xét riêng trên từng lĩnh vực thì cơ bản đã có những thay đổi tích cực. Tuy nhiên, những phản ánh của doanh nghiệp vẫn cho thấy, hiện nay, vướng mắc của doanh nghiệp khi triển khai dự án liên quan tới thủ tục hành chính là rất lớn. Với nhiều dự án, nhà đầu tư, doanh nghiệp phải tiến hành các thủ tục hành chính ở nhiều cơ quan quản lý nhà nước khác nhau, ở nhiều cấp khác nhau, liên quan tới nhiều công đoạn, từ phê duyệt chủ trương đầu tư, giải phóng mặt bằng, khởi công…

Thực tế cũng cho thấy, những chồng lấn, xung đột trong pháp luật về quy trình thủ tục, hồ sơ, thẩm quyền… đã gây ra sự tốn kém về thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Bản thân các cơ quan chính quyền cũng có lúc lúng túng trong áp dụng pháp luật và phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý trong thời gian gần đây.

Hải Châu