Hà Nội dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa với cá nhân hoạt động tự do

Hà Nội dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa với cá nhân hoạt động tự do

Hà Nội dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe môtô, xe 2 bánh đối với các cá nhân hoạt động tự do trong thời gian giãn cách – Ảnh: Phạm Cường

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền vừa ký ban hành văn bản số 2366/UBND-ĐT về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố trong lĩnh vực hoạt động vận tải.

Theo đó, thành phố yêu cầu Sở Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng Công ty Vận tải Hà Nội, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vận tải trên địa bàn thành phố xây dựng Kế hoạch thực hiện Chỉ thỉ số 17/CT-UBND của Chỉ tịch thành phố và nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

UBND thành phố cơ bản đồng ý về chủ trương tạm dừng hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng phương tiện xe môtô, xe 2 bánh theo đề xuất của Sở Giao thông vận tải để có biện pháp chặt chẽ đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch trong thời gian giãn cách theo Chỉ thị số 17/CT-UBND của Chủ tịch thành phố.

UBND thành phố yêu cầu trong quá trình thực hiện triển khai thực hiện, Sở Giao thông vận tải chủ trì với Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông rà soát kỹ, thống nhất hình thức tổ chức, quản lý hoạt động vận chuyển hàng hóa bằng xe môtô, xe 2 bánh đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo lưu thông hàng hóa phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Cụ thể, đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thuộc quản lý của các đơn vị, doanh nghiệp phải đăng ký danh sách với Sở Công thương, Sở Thông tin và Truyền thông và các sở chuyên ngành để tổng hợp, gửi Sở Giao thông vận tải cấp mã số xác nhận; đảm bảo thực hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

UBND thành phố giao cho Sở Giao thông vận tải, Công an thành phố và các sở, ngành đơn vị liên quan tập trung triển khai nhanh các thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi, đảm bảo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh, đáp ứng yêu cầu vận chuyển hàng hóa thiết yếu thông suốt…./.

Phạm Cường