Còn 26 ngày: Các biến thể mới lây lan nhanh hơn, 7 tỉnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi vẫn chậm

Còn 26 ngày: Các biến thể mới lây lan nhanh hơn, 7 tỉnh tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi vẫn chậm

Bộ Y tế tối ngày 5/8 đã cập nhật thông tin mới nhất về tiêm vaccine COVID-19 nước ta. Theo đó trong ngày 4/8 có 387.222 liều vaccine COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm đến nay là 247.726.474 liều.

Về tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 – dưới 12 tuổi, tính đến chiều cùng ngày tổng số mũi tiêm trên cả nước là 12.595.990 liều.

Trong đó kết quả tiêm mũi 1: 8.117.257 trẻ (đạt tỷ lệ 71,1%); tăng 0,4% so với ngày trước đó; 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm mũi 1 thấp dưới 52% là: Hà Nội (51,9%); Hà Tĩnh (48,1%); Đà Nẵng (36,9%); Quảng Nam (41,3%); TP Hồ Chí Minh (46,2%).

Mũi 2: 4.478.733 trẻ ( đạt tỷ lệ 39,3%); tăng 0,3% so với ngày trước đó; 5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm thấp dưới 22% là: Hà Nội (18,3%); Vĩnh Phúc (21,6%); Đà Nẵng (15,8%); Quảng Nam (12,9%); Khánh Hòa (18,5%).

Sau hơn 3,5 tháng triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 – 12 tuổi, đến nay cả nước tiêm được gần 12,6 triệu liêùẢnh: Trần Minh

3 tỉnh tiêm cao: Ninh Thuận (73,2%); Sóc Trăng (81,6%); Vĩnh Long (69,6%); Bạc Liêu (73,2%).

Đối với kết quả tiêm vaccine COVID-19 cho nhóm từ 18 tuổi trở lên:

Kết quả tiêm mũi 3 đến chiều cùng ngày là: Tổng số có 48.591.603 mũi tiêm (đạt tỷ lệ 74,0%) tăng 0,8% so với ngày trước đó, trong ngày có 46 tỉnh triển khai với 173.275 người được tiêm:

5 tỉnh, thành có tỷ lệ tiêm mũi 3 thấp: Quảng Nam (53,8%); Bình Định (55,5%); Khánh Hòa (54,6%); Đồng Nai (46,5%); Cần Thơ (53,1%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 3 cao: Bắc Giang (96,6%); Nghệ An (99,5%); Bến Tre (95,4%).

Tiêm mũi 4: Tổng số có 10.429.849 mũi tiêm (đạt tỷ lệ 53,6%) tăng 1,7% so với ngày trước đó, trong ngày có 49 tỉnh triển khai với 174.383 người được tiêm.

6 tỉnh, thành phố có tỷ lệ tiêm mũi 4 thấp: Thái Bình (30,5%); Hải Dương (30,9%); Bắc Cạn (30,7%); Nghệ An (26,5%); Quảng Trị (31,1%); An Giang (30.9%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 cao: Hà Nam (93,9%); Điện Biên (99,3%); Vĩnh Long (92,3%).

Đối với nhóm từ 12-17 tuổi:Tiêm mũi 3 là: 3.222.299 trẻ (đạt tỷ lệ 37,2%) tăng 1,0% so với ngày trước đó.

6 tỉnh, thành tiêm mũi 4 thấp: Hà Tĩnh (16,2%); Đà Nẵng (13,5%); Phú Yên (9,8%); Bình Thuận (16,2%); Bà Rịa – Vũng Tàu (11,6%); Đồng Nai (19,2%).

3 tỉnh có tỷ lệ tiêm mũi 4 cao: Bắc Giang (80,5%); Sóc Trăng (71,5%); Trà Vinh (76,8%).

Thái Bình