Agribank Nam Thanh Hóa ủng hộ 210 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc – xin phòng COVID-19

Agribank Nam Thanh Hóa ủng hộ 210 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vắc – xin phòng COVID-19

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Nam Thanh Hóa ủng hộ 210 triệu đồng cho Quỹ vắc – xin phòng COVID-19.

Tính đến nay Agribank Nam Thanh Hóa đã ủng hộ 600 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch, bệnh COVID-19, trong đó 350 triệu ủng hộ vào Quỹ Vắc – xin phòng, chống dịch, bệnh COVID-19.

Agriank Nam Thanh Hóa mong muốn thông qua những hoạt động thiết thực, toàn thể cán bộ, nhân viên và người lao động trong chi nhánh chung sức đồng lòng cùng chính quyền và người dân đẩy lùi đại dịch COVID-19. Thời gian tới Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục vận động cán bộ, nhân viên đóng góp và cải tạo nguồn lực để cùng với chính quyền, Nhân dân trên địa bàn tỉnh chung sức làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Hồng Linh